اجرای پژوهشی موسیقی ایرانی استاد کیوان ساکت به همراه گروه وزیری با صدای وحید تاج درروز جمعه دهم اذرماه جاری