بمناسبت بزرگداشت شب زنده یاد مجتبی کاشانی در تالار فردوسی خانه اندیشمندان علوم انسانی

ای که میپرسی نشان عشق چیست
عشق چیزی جز ظهورمهرنیست
عشق یعنی مهربی چون وچرا
عشق یعنی کوشش بی ادعا
عشق یعنی عاشق بی زحمتی
عشق یعنی بوسه بی شهوتی
عشق یعنی دشت گل کاری شده
درکویری چشمه ای جاری شده
یک شقایق درمیان دشت خار
باورامکان بایک گل بهار
عشق یعنی ترش راشیرین کنی
عشق یعنی نیش رانوشین کنی
عشق یعنی اینکه انگوری کنی
عشق یعنی اینکه زنبوری کنی
عشق یعنی مهربانی درعمل
خلق کیفیت به کندوی عسل
عشق یعنی گل به جای خارباش
پل به جای اینهمه دیوارباش
عشق یعنی یک نگاه آشنا
دیدن افتادگان زیرپا
عشق یعنی تنگ بی ماهی شده
عشق یعنی ماهی راهی شده
عشق یعنی مرغ های خوش نفس
بردن آنهابه بیرون از قفس
عشق یعنی جنگل دورازتبر
دوری سرسبزی از خوف وخطر
عشق یعنی ازبدی ها اجتناب
بردن پروانه از لای کتاب
درمیان اینهمه غوغا و شر
عشق یعنی کاهش رنج بشر
ای توانا،ناتوان عشق باش
پهلوانا،پهلوان عشق باش
عشق یعنی تشنه ای خودنیزاگر
واگذاری آب رابرتشنه تر
عشق یعنی ساقی کوثرشدن
بی پر و بی .یکر و بی سر شدن
نیمه شب سرمست از جام سروش
دربه در انبان خرما روی دوش
عشق یعنی مشکلی آسان کنی
دردی از درمانده ای درمان کنی
عشق یعنی خویشتن را نان کنی
مهربانی راچنین ارزان کنی
عشق یعنی نان ده و ازدین مپرس
درمقام بخشش از آیین مپرس
هرکسی اورا خدایش جان دهد
آدمی باید که اورانان دهد
عشق یعنی عارف بی خرقه ای
عشق یعنی بنده بی فرقه ای
عشق یعنی آنچنان درنیستی
تاکه معشوقت نداند کیستی
عشق یعنی جسم روحانی شده
قلب خورشید نورانی شده
عشق یعنی ذهن زیبا آفرین
آسمانی کردن روی زمین
هرکه باعشق آشنا شد مست شد
واردیک راه بی بن بست شد
هرکجا عشق آیدوساکن شود
هرچه ناممکن بود،ممکن شود
درجهان هرکارخوب و ماندنی است
رد پای عشق دراو دیدنی است
سالک آری عشق در او دیدنی است
شرح و وصف عشق کاری مشکل است
عشق یعنی مستی و دیوانگی
عشق یعنی باجهان بی گانگی
عشق یعنی شب نخفتن تا سحر
عشق یعنی سجده با چشمان تر
عشق یعنی سربه دار آویختن
عشق یعنی اشک حسرت ریختن
عشق یعنی در جهان رسوا شدن
عشق یعنی سست و بی پروا شدن
عشق یعنی سوختن با ساختن
عشق یعنی زندگی راباختن
عشق یعنی یک سلام ویک درود
عشق یعنی دردومحنت در درون
عشق یعنی یک تبلور یک سرود
عشق یعنی قطره ودریاشدن
عشق یعنی یک شقایق غرق خون
عشق یعنی زاهد اما بت پرست
عشق یعنی همچو من شیداشدن
عشق یعنی همچو یوسف قعر چاه
عشق یعنی بیستون کندن به دست
عشق یعنی آب بر آذر زدن
عشق یعنی چون محمد پا به راه
عشق یعنی عالمی رازونیاز
عشق یعنی باپرستو پر زدن
عشق یعنی رسم دل برهم زدن
عشق یعنی یک تیمم یک نماز
عشق یعنی سربه دار آویختن
عشق یعنی اشک حسرت ریختن
عشق یعنی شب نخفتن تاسحر
عشق یعنی سجده ها باچشم تر
عشق یعنی مستی ودیوانگی
عشق یعنی خون لاله برچمن
عشق یعنی شعله بر خرمن زدن
عشق یعنی آتشی افروخته
عشق یعنی با گلی گفتن سخن
عشق یعنی معنی رنگین کمان
عشق یعنی شاعری دلسوخته
عشق یعنی قطره ودریاشدن
عشق یعنی سوز نی آه شبان
عشق یعنی لحظه های التهاب
عشق یعنی لحظه های ناب ناب
عشق یعنی دیده بر در دوختن
عشق یعنی در فراقش سوختن
عشق یعنی انتظاروانتظار
عشق یعنی هرچه بینی عکس یار
عشق یعنی حسرت شبهای گرم
عشق یعنی یادیک رویای نرم
عشق یعنی یک بیابان خاطره
عشق یعنی چهاردیواربدون پنجره
عشق یعنی گفتنی باگوش کر
عشق یعنی دیدنی باچشم کور
عشق یعنی تا ابد بی سرنوشت
عشق یعنی آخر خط بهشت
عشق یعنی گم شدن درلحظه ها
عشق یعنی آبی بی انتها
عشق یعنی خلوت و رازونیاز
عشق یعنی محبت و سوزوگداز
عشق یعنی سوز بی ماوای ساز
عشق یعنی نغمه ای از روی ناز
عشق یعنی کوی ایمان و امید
عشق یعنی یک بغل یاس سپید
عشق یعنی یک ترنم از یه یار
عشق یعنی سبزی باغ وبهار
عشق یعنی وعده بوس وکنار
عشق یعنی یک تبسم بر لب زیبای یار
عشق یعنی حس نرم اطلسی
عشق یعنی باخدا در بی کسی
عشق یعنی همکلام بی صدا
عشق یعنی بی نهایت تا خدا
عشق یعنی گم شدن در کوی دوست
عشق یعنی هرچه در دل آرزوست
عشق یعنی پیش محبوبت بمیر
عشق یعنی از رضایش عمر گیر
عشق یعنی زندگی رابندگی
عشق یعنی بنده آزادگی
عشق یعنی شوروهستی درکلام
عشق یعنی شعر،مستی والسلامای که میپرسی نشان عشق چیست
عشق چیزی جز ظهورمهرنیست
عشق یعنی مهربی چون وچرا
عشق یعنی کوشش بی ادعا
عشق یعنی عاشق بی زحمتی
عشق یعنی بوسه بی شهوتی,

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *