دکتر محمد رضا معتمدی پزشک حاذق و مردمی دیارمان را بیشتر بشناسیم  ( بخش دوم )

مرحوم دکتر معتمدی موقعیکه در ابتدا مشغول کارشد با خانواده خواهرشان مرضیه خانم همسر آقای حاج علی اصغر تربتی بودند اقای تربتی چون خانه ویلایی بزرگی داشتند  دواطاق ویژه با  امکانات مناسب در اختیار ایشان گذاشتند دکتر معتمدی در آن موقع هم به کار مطالعه و تحقیق در باره اطلاعات روز پزشکی میپرداخت  و هم از دانش اجتماعی و اخبار فرهنگی روز با خبر می شدند و جالب است بدانیم در زمانیکه دکتر در دانشگاه تهران به تحصیل اشتغال داشت  خیلی پیگیر دروس بود و بدلیل گرانی  و کمبود کتابهای علم پزشکی معمولا از دوستان خوبی که داشتند کتاب میگرفتند و دانش خود را میفزود  چون انسان باهوش، خوشرو و مهربانی بود دوستانش به ایشان خیلی احترام میگذاشتند و جالب است بدانیم اغلب دوستان و هم کلاسهای ایشان بعد از تحصیلات پزشکی  در پست های مهم دولتی مشغول بودند به گفته فرزندشان محمد علی که در آخرین سالهای زندگیشان باهم بودند نقل میکند که پدر زمانیکه از خیابان ولیعصر فعلی و پهلوی آن زمان عبور میکنند میگویند من زمانیکه دانشجو بودم با توجه به محدودیت روشنایی در گذشته من در زیر این فانوسها مطالعه میکردم و خاطرات جالبی از آن موقع بیادم است و جالب است بدانیم در زمان سکونت ایشان در تهران خانه مسکونی دکتر محمد رضا معتمدی در خیابان کاخ قبلی و فلسطین جدید نزدیک خیابان ایتالیا بود وزمانیکه ایشان در تربت حیدریه بسر می بردند برای دوستانشان از آن خاطرات خیلی چیزها را بیان میکردند یادم است در گذشته که مغازه پدرم نزدیک مطب دکتر بود یعنی در سمت راست کوچه نمد مالها به نقل از دکتر معتمدی میگفت البته من خیلی زحمت و تلاش کردم تا در این حرفه موفق شدم و واقعا بقول قدیمی ها من خیلی دود چراغ خوردم تا به اینجا رسیدم ولی همیشه میگفت من روزهایی که در خیابان فسطین و نزدیک دانشگاه تهران صبحهای بهاری قدم میزدم خیلی خاطرات زیبایی داشتم بهر حال چون ایشان انسانی مهربان و مردم دار بود با همه همشهریان ارتباط داشتند

 دکتر محمد رضا معتمدی که در بدو ورود به تربت حیدریه  با خواهرشان بانو مرضیه خانم  معتمدی همسر حاج علی اصغر تربتی با  آنها زندگی میکرد وقتیکه مجموع حق ویزیت خود را برای شمارش  به ایشان میدادند خواهر ایشان  متوجه میشد اسکناسهای ۱۰ریالی نصفه است  وقتی آنرا به دکتر نشان میدادنددکتر میگفت درست است فراد نصفه دیگرش را خواهند آورد چون بعضی پول ویزیت دو فرزندشان را ندارند و مشکلی نیست این ها نمونه هایی است از برخورد انسانی ایشان با بیماران که برای همیشه در اذهان همدیاران ماندگار است

. . یکی دیگر از صفات دکتر معتمدی دوست داشت بیمارانش اطلاع خوبی از برنامه تغذیه غذایی داشته باشند و برای آنها دستورات غذایی خوبی میداد و همچنین برای دستورات دارویی طوری بزبان خود بیمار به گونه ای بیان میکرد که مریض و یا همراه او کاملا شیر فهم شودو شاید این رمز موفقیت ایشان بود که بخوبی میتوانست با بیماران ارتباط برقرار کند و چون پزشک مردمی بود همگان ایشان را دوست میداشتند.و معمولا داروهایی که ویزیتورها برای نمونه برایشان می آوردند آنها را صرف بهبود  بیمارانش میکرد دکتر در تربت حیدریه در اوایل به زبان فرانسوی نسخه نویسی میکرد ولی بعد ها که نسخه ها به زبان انگلیسی برگشت ایشان هم به همین طریق مینوشتند ولی ایشان زبان فرانسوی را خوب آموخته

 

بودند دکتر معتمدی از هر فرصتی برای آموختن و کسب دانش نوین پزشکی استفاده مینمود و بهمین دلیل بود که اغلب عازم تهران و یا خارج از کشور بود.

ازدواج دکتر معتمدی با همسرشان خانم ایراندخت شجیعی

 

 

 

همسر ایشان خانم ایراندخت شجیعی که از خاندان بزرگ و اصیل  تربت حیدریه بودند چون پدر ایشان محمد امین خان فرزند علی خان سرهنگ که بنام شجیع الملک دوم بودبا خانم قمر المولک شاهزاده رکن الدوله فرزند اعدل الدوله حاکم و والی  قبلی تربت حیدریه ازدواج مینماید و حاصل این ازدواج ( چهار پسر بنامهای  امیر حسین خان _ امیر حسن خان – شمس الدین خان و حسام الدین خان و سه دختر بنامهای پوراندخت خانم – ملک نوران خانم و ایراندخت خانم میباشند )و جالب است بدانیم پدر ایشان همسر دیگری هم داشته بنام خانم آغا که دختر اشجع النظام واز ایشان نیز فرزندانی بشرح ذیل دارد محمد کاظم خان – عبد الرضا خان و شوکت خانم و حشمت خانم و نصرت خانم شجعیی می باشنددر زمان ازدواج محمد امین خان ملقب به شجیع الملک دوم و شازده خانم  کاروانی بزرگ از شتران بار جهیزیه ایشان بوده و وقتیکه این کاروان وارد دولت آباد میشود داستانی دارد

 

ایستاده از چپ: محمد علی فدایی- عباس نیکو منش(آقاعباس)

(نشسته روی صندلی ازچپ: محمد امین خان شجیع الملک دوم وشاهزاده رکنی برادر همسرش )

خانم ایراندخت شجعیی در سال ۱۳۰۷ شمسی در تربت حیدریه متولد میگردند و با توجه به ریشه فامیلی ایشان که در تهران بوده برای تحصیلات مدتی در تهران بودند ایشان آشنایی به زبان انگلیسی و فرانسوی تا حدودی داشتند و تا مرحله کلاس سوم دبیرستان ایران در تهران  تحصیل کردند. ایشان خانمی با فرهنگ و با اصالت بود و چون از همه ویژگیهای  یک بانوی اصیل ایرانی برخوردار بودند خیلی مورد توجه  زنده یاد دکتر محمد رضا  معتمدی بودند بطوریکه موافقت و قبولی ازدواج مدتی به درازا کشید و سر انجام دکتر معتمدی در سال ۱۳۲۹ با ایشان  ازدواج کردند   .

 

 

. درباره ازدواج ایشان با خانم ایراندخت شجعیی نکات قابل ذکری وجود دارد که فرزندان ایشان از مادرشان نقل میکنند که در ابتدای خواستگاری ایشان خانم شجعیی که دختر    شجیع الملک و مادرشان از رکن الدوله بوده باعث شده بود که در آن زمان تقاضاهای زیادی از دکتر درخواست میکنند و دکتر معتمدی که فردی مهربان و باشخصیت ومبادی آد اب بودبه این موارد توجه خاصی دارد و لذا در مدتی که مشغول کار است همچنین زمانیکه برای کارهای پژوهشی به خارج از کشور مسافرت مینمایند از جمله کشور فرانسه و ایتالیا در برگشت بهترین سرویس های جواهرات را برای خانم شجعیی انتخاب کرده و به ایران می آورند و جالب است که ایشان در زمان ازدواج بدلیل حضور در دوره مخصوصی که در خارج کشو رطی مینمود قادر به حضور در مراسم عقد عروسی با همسرشان نشدند

ولذا  پدر شان وکالت مرحوم معتمدی بعهده گرفتند تا ازدواج به تاخیر نیفتد چون اگر قرار بود صبر کنند که دکتر از خارج برگردد مواجه با ماههای محرم و صفر میشدندو بدلیل رعایت این شئونات مجبور شدند این عقد بدون حضور داماد و با وکالت پدرشان انجام شود و زمانیکه دکتر از مسافرت برگشته بود بهترین سرویس های گرانقیمت که لایق همسر محترمشان بود تهیه و تقدیم خانم ایراندخت شجیعی گردید . ایشان پس از ازدواج در خانه ای  بزرگ به اتفاق همسر مهربانش  زندگی مشترکشان را آغاز کردند. این خانه در ابتدا در خیابان روح بخش بود که در واقع پشت اداره فرهنگ کنونی  البته آقای دکتر محمد رضا معتمدی مجددا به منزلی مجلل که حدود ۴۰۰۰ متر وسعت داشت واز امکانات رفاهی  خوبی برخوردار بود منتقل شدند

این خانه در خیابان رازی نزدیک بیمارستان رضا شاه قبلی( که در حال حاضر از آن بعنوان یکی از ساختمانهای دا نشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه  استفاد میگردد)  واقع شده بود که به محل کاردکتر در بهداری تربت حیدریه و بیمارستان رازی  نزدیک بود.

 

 

 دکتر معتمدی حاصل ازدواجش با خانم ایراندخت شجعیی چند فرزند است که اولین فرزند خسرو که بعلت بیماری سودادر کوچکی فوت میکند دومین فرزند هم ایرج بوده که متاسفانه در ۵ سالگی بعلت تصادف با کامیون در وکیل آباد مشهد که با عمویش به آنجا رفته بود  از بین میرودو چون دکتر معتمدی در آن زمان در تربت حیدریه نبودند و در نهایت جنازه را دفن مینمایند و دکتر وفتی متوجه این حادثه میگردد خیلی نارحت شده و دچار افسردگی میگردد که بطوریکه برای رهایی از این موضوع به سیگار پناه می برد و چون خیلی عصبی میشود از همان موقع دچار بیماری گوارشی میگردد که بعدها  حتی ایشان با توجه به از دست دادن دوفرزندش خیلی افسرده شده بود .سر انجام در سال ۱۳۳۱ اولین فرزنددختری ایشان بنام آذرمیدخت متولد میگردد .

 ایشان تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در تربت حیدریه به پایان می برد و و پس از پایان دوره متوسطه که با  موفقیت به پایان میرسد جهت ادامه تحصیل بهمراه همسرشان  عازم کشور انگلستان میگردد ودر آنجا موفق به دریافت مهندسی کامپیوتر میشوند وبعد ها در قسمت رایانه بانک ملی ایران مشغول بکار گردید و هم اکنون باز نشسته شدند و باتفاق همسر گرامیشان  آقای دکتر جعفر ابریشمی پزشک متخصص ارتوپدی هستند که در مشهد زندگی مینمایند.

دکتر ابریشمی  هفته چند روزی در تربت حیدریه از بیماران تربتی در مطبشان  پذیرایی مینمایند . ایشان دارای چند فرزند هستند و در حال حاضر در مشهد سکونت دارند.

.فرزند دوم آقای دکتر محمد رضا معتمدی افسانه خانم معتمدی هستند که در سال ۱۳۳۴ متولد گردید وی هم پس از پایان تحصیلات خود در تربت حیدریه و تهران وارد دانشگاه شریف فعلی و آریامهر گذشته شده و پس از موفقیت در رشته فوق لیسانس مکانیک به امریکا رفته و سپس به کشور استرالیا عزیمت نموند ودر حال حاضر درآنجا مقیم اند . سومین فرزند آقای احمد رضا معتمدی متولد سال ۱۳۳۷ هستند که پس از پایان تحصیلات در تربت و تهران در رشته معماری فوق لیسانس از دانشگاه تهران گرفته ودر حال حاضر در تهران اقامت دارند .در واقع اولین فرزند پسر آقای دکتر معتمدی که پس از دختر خانمها متولد میگردد  احمد رضا می باشند وچهارمین پسر ایشان آقای  عباس معتمدی  هستند که در سال ۱۳۳۹ متولد میشود وی تحصیلات ابتدایی و متوسطه خودرا در تهران گذرانده و جهت ادامه تحصیل عازم امریکا میگردد نامبرده پس از پایان تحصیلات  با مدرک فوق لیسانس مهندسی عمران به ایران بازگشت نموده ودر حال حاضر در تهران اقامت دارند.در سال ۱۳۴۱ پنجمین فرزند پسر دکتر به نام ابوالحسن  متولد میگردد ایشان هم تحصیلات خود را در تهران ادامه داده و جهت ادامه زندگی عازم دانمارک گشته وموفق به اخذ فوق لیسانس الکترونیک گردیدایشان  پس از ازدواج صاحب یک دختر خانم است که در حال حاضر با خانواده دکتر معتمدی زندگی مینماید ولی متاسفانه ابولحسن در سال ۱۳۸۴ بعلت سکته مغزی در سن ۴۳ سالگی فوت می . نماید.

 

 

 

 

 

در سال ۱۳۴۳ فرزند سوم دختر دکتر متولد میگرد ایشان آزاده معتمدی هستند که دارای لیسانس طراحی از امریکا بوده و فعلا در آن کشور اقامت دارند . آخرین فرزند مرحوم معتمدی محمد علی معتمدی است که در سال۱۳۴۵در تربت حیدریه متولد گردید ه و تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در تهران به پایان بردودر حال حاضر دارای فوق لیسانس پرستاری دارد واو تنها فرزندی بوده که  بیشتر عمر خود را در کنار پدر و مادرش گذرانده و بهمین دلیل توانستند اطلاعات وعکسهای با ارزشی را در اختیار اینجانب قرار دهند که در این نوشته ها ملاحظه مینمایید .ادامه دارد.

.

مطالب مرتبط

۶ دیدگاه‌

 1. نسرین گفت:

  جالب بود و مفید.👌👌

 2. ژیلا صدری گفت:

  سپاس از شما برای معرفی شادروان دکتر محمد رضا معتمدی و خاندان محترمشان.

  هفتهء گذشته خبری تاسف بار خواندم در خصوص درگذشت پزشکی جوان به نام دکتر علیرضا ابریشمی ، جراح ارتوپد شاغل در تهران….و درج نام مرحوم دکتر معتمدی بعنوان پدربزرگ .

  کنجکاوی شخصی موجب جستجو در اینترنت و آشنایی مختصر با خاندان محترم و فرهیختهء ایشان شد.

  روح پدربزرگ و نوهء تازه درگذشتهء ایشان قرین آرامش و رحمت الهی. آمین

  خاندان محترمشان سلامت و برقرار

  • کاظم خطیبی گفت:

   با درود به شما بلی ایشان نوه زنده یاد دکتر محمد رضا معتمدی بودند که همانند پدر بزرگشان انسانی مردمی و پزشکی فداکار و مهربان بود روانش شاد باد

 3. Mahmud گفت:

  بسیار عالی هم اکنون فرزندشان مهندس عباس معتمدی از همکاران بنده می باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *