(جشن زعفران )برگرفته از کتاب زعفران از دیر باز تا امروز  از همشهری عزیزمان دکتر محمد حسن ابریشمی

(جشن زعفران ) برگرفته  از کتاب زعفران از دیر باز تا امروز  از همشهری عزیزمان دکتر محمد حسن ابریشمی

 

 

چند سالی است که در ایران روزهایی از سال را به مناسبتهای مختلف، به اقشاری از طبقات جامعه، اختصاص میدهند و در آن روز ضمن گرامی داشت از جایگاه و مقام آن قشر، همایشها و گردهماییهایی تخصصی و نیز جشن و شادمانی برپا میشود، از آن جمله «روز کشاورز»، «روز» کارگر»، «روز معلم روز پرستار» «روز زن»؛ روز بازنشستگان» و «روز ارتش و نیروهای مسلح و غیره است.

سنت بسیار پسندیدۀ دیگری که به تازگی احیا شده برپایی جشنهای دلپذیر و سرورانگیزی است که موجب خوشحالی و تشویق اقشار زیادی از کشاورزان و باغبانان و تولیدکنندگان مزروعات و میوه ها و گل و گیاهان زینتی دارویی و صنعتی می.شود. از آن جمله جشن زعفران جشن خرمن، جشن خرما و جشن گل و غیره است برخی از این جشن ها ریشه و پیشینه بسیار کهنی در تاریخ و فرهنگ ایران زمین به مفهوم جغرافیایی بسی وسیعتر از مرزهای سیاسی کنونی (ایران دارد چون جشن شاد غلی» که در قرن سوم هجری مخصوصاً در عصر متوکل خلیفۀ عباسی به اجرا در میآمد جشی که حتی نام خود را از واژگان پارسی «شاد» و «گل» و «گلی» اخذ کرده و با مفهوم «شادگلی و با م ل ،افشانی و نثار انواع گلها انجام میگرفته و سرور و شادمانی حاضران در جشن شاد غلی» را موجب میشده است جشن شادمانه دیگری که در ایران قدیم برپا میشد و حتی در عصر صفویه و قاجاریه معمول بود، جشن گل زرد است. این جشن سرورانگیز که در منابع لغت در ذیل مدخل «گل کوبی» تعریف شده، شرح مراسم و چگونگی اجرای آن در برخی از سفرنامه های آن روزگاران آمده است. جشن گل زرد یا گل کوبی در اوایل بهار مقارن با موسم به گل نشستن چمنهای گل زرد برپا می شد. ۱۱۵ این گونه جشنها حکایت از ذوق سلیم و لطیف و طبع شاعرانه و نیز علاقه و توجه مردمان این مرز و بوم به گل و سبزه دارد.

جشن ،زعفران که نخستین بار به پیشنهاد نگارنده به شورای شهر و فرماندار تربت حیدریه، در سال ۱۳۷۸ در این شهرستان برپا گردید و در سالها بعد نیز استمرار پیدا کرد.

دکتر ابریشمی محمد حسن

در سال ۱۳۸۱ طی روزهای ۱۰ تا ۱۲ آبان جشن زعفران در قاین برگزار شد مطالب مزبور مطلع سخنرانی صاحب این قلم در آن جشن ،است که در روزنامه اطلاعات به تمامی چاپ و منتشر شد، ۱۱۶ اما پیشنهادی که طی آن خطابه مطرح کرده با تأکید بیشتری بازگو میکند. چه خوب و شایسته است که این جشن هر سال در یکی از مناطق زعفران خیز بر پا شود و زعفرانکاران و تولیدکنندگان عمده دیگر مناطق برای مبادله اطلاعات و طرح پیشنهادها و اتخاذ خط مشی های واحد در جهت بهبود تولید و صادرات و گسترش دامنۀ اطلاعات و معلومات خویش در این باب، به محل و منطقه جشن عزیمت کنند با این اقدام نه تنها ارتباط بین زعفرانکاران و بازرگانان بیشتر می شود،بلکه می تواننددر طی سال و معلومات و یافته های جدیدی که مسب کرده ،یا بکار بسته به دیگران بیاموزند .

۱۱۵ – در این باب ابریشمی ،محمد حسن ، مقالاتی با عنوان “گل در فرهنگ ایرانی ” نوشته که در مجله دام و کشت و صنعت شماره های ۱۹ تا ۳۵ ( اردیبهشت تا آبان ۱۳۸۱) به چاپ رسیده .

۱۱۶ خطابه اینجانب در جشن زعفران قاین ،با افزوده هایی در روز نامه اطلاعات ، شماره ۲۲۶۴۴ و ۲۲۶۵۰  و ۲۲۶۵۶ طی یکشنبه های مورخ ۱۰و ۱۷ و ۲۴ آذر۱۳۸۱ به چاپ رسیده است .

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *