بایگانی‌ ماهانه: اسفند ۱۳۹۳

چهارشنبه سوری جشن بزرگ ایرانیان پیشینه آتش در فرهنگ ایرانی از استاد محمد حسن ابریشمی ۱۸

چهارشنبه سوری جشن بزرگ ایرانیان پیشینه آتش در فرهنگ ایرانی از استاد محمد حسن ابریشمی

پیشینه آتش در فرهنگ ایرانی مطابق برخی مستندات و شواهد تاریخی، آب و آتش در نزد ایرانیان جایگاه والایی داشته است. هرودوت می‌گوید: «پارسها معتقدند که آتش از جوهر الهی است»۱ برابر نوشته برخی...

صنعت گردشگری نمادی از توسعه ۰

صنعت گردشگری نمادی از توسعه

صنعت گردشگری نمادی از توسعه دکتر همیرا زمانی فراهانی دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۳ خواندن احوال مردم سرزمین خود و ملل دیگر در قالب سفرنامه هایی با قدمت کهن مانند سفرنامه مارکو پولو و سفرنامه...