بایگانی‌ ماهانه: اسفند ۱۳۹۳

چهارشنبه سوری جشن بزرگ ايرانيان پيشينة آتش در فرهنگ ايراني از استاد محمد حسن ابریشمی ۱۸

چهارشنبه سوری جشن بزرگ ايرانيان پيشينة آتش در فرهنگ ايراني از استاد محمد حسن ابریشمی

پيشينة آتش در فرهنگ ايراني مطابق برخي مستندات و شواهد تاريخي، آب و آتش در نزد ايرانيان جايگاه والايي داشته است. هرودوت مي‌گويد: «پارسها معتقدند كه آتش از جوهر الهي است»1 برابر نوشته برخي...

صنعت گردشگری نمادی از توسعه ۰

صنعت گردشگری نمادی از توسعه

صنعت گردشگری نمادی از توسعه دکتر همیرا زمانی فراهانی دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۳ خواندن احوال مردم سرزمین خود و ملل دیگر در قالب سفرنامه هایی با قدمت کهن مانند سفرنامه مارکو پولو و سفرنامه...