بایگانی‌ ماهانه: مارس 2015

چهارشنبه سوری جشن بزرگ ايرانيان پيشينة آتش در فرهنگ ايراني از استاد محمد حسن ابریشمی ۱۸

چهارشنبه سوری جشن بزرگ ايرانيان پيشينة آتش در فرهنگ ايراني از استاد محمد حسن ابریشمی

پيشينة آتش در فرهنگ ايراني مطابق برخي مستندات و شواهد تاريخي، آب و آتش در نزد ايرانيان جايگاه والايي داشته است. هرودوت مي‌گويد: «پارسها معتقدند كه آتش از جوهر الهي است»1 برابر نوشته برخي...

صنعت گردشگری نمادی از توسعه ۰

صنعت گردشگری نمادی از توسعه

صنعت گردشگری نمادی از توسعه دکتر همیرا زمانی فراهانی دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۳ خواندن احوال مردم سرزمین خود و ملل دیگر در قالب سفرنامه هایی با قدمت کهن مانند سفرنامه مارکو پولو و سفرنامه...