دسته‌بندی: اطلاعیه ها

اطلاع رسانی درموارد مختلف

۰

فرید محبی سرمهندس کشتی سانچی اهل تربت حیدریه خیابان لشکری فرزند ابراهیم محبی اولین دبیر فیزیک تربت حیدریه که امروز ساعت ۱۲ پس از اتش سوزی کامل در دریای چین غرق شد؛ روحش شاد…

فرید محبی سرمهندس کشتی سانچی اهل تربت حیدریه خیابان لشکری فرزند ابراهیم محبی اولین دبیر فیزیک تربت حیدریه که امروز ساعت ۱۲ پس از اتش سوزی کامل در دریای چین غرق شد؛ روحش شاد…

اطلاعیه جامعه تربتیهای مقیم تهران بمناسبت درگذشت مرحومه  حاجیه بانو تاج ماه رضایی  مادر همسر حاج شیخ محمد علی رضایی ۰

اطلاعیه جامعه تربتیهای مقیم تهران بمناسبت درگذشت مرحومه حاجیه بانو تاج ماه رضایی مادر همسر حاج شیخ محمد علی رضایی

بازگشت همه به سوی اوست   با نهایت  تاسف در گذشت مرحومه حاجیه بانو تاج ماه رضایی  مادر خانم حاج اقای رضایی ریاست  محترم هیئت مدیره جامعه تربتیهای مقیم تهران را به اطلاع میرساند...

پیام تسلیت به استاد کیوان ساکت بمناسبت در گذشت بانو شمسی خانم زمانیان دولتی ۰

پیام تسلیت به استاد کیوان ساکت بمناسبت در گذشت بانو شمسی خانم زمانیان دولتی

جناب اقای استا د کیوان ساکت  همشهری و هنرمند محبوب   در گذشت مادر مهربان و فداکار تان بانو شمسی خانم زمانیان دولتی را به شما و اخوی گرامیتان تسلیت عرض مینمایم . او...

اطلاعیه جامعه تربتیهای مقیم تهران بمناسبت در گذشت مادرهمشهری عزیزمان استاد کیوان ساکت ۰

اطلاعیه جامعه تربتیهای مقیم تهران بمناسبت در گذشت مادرهمشهری عزیزمان استاد کیوان ساکت

( باز گشت همه به سوی اوست)   همشهری گرامی هنرمند جناب اقای کیوان ساکت  در گذشت  مادر فداکارتان مرحومه روانشاد بانو شمسی خانم زمانیان دولتی همه  را متاثر کرد  ضمن ابراز همدردی  مار...

۰

اطلاعیه بمناسبت در گذشت روانشاد خانم شمسی زمانیان مادر همشهری عزیزمان اقای استاد کیوان ساکت

(باز گشت همه به سوی اوست)   بمناسبت در گذشت مرحومه شمسی خانم زمانیان دولتی  مادر همشهری هنرمندمان استاد  استاد کیوان ساکت  مراسم ختمی از ساعت ۹ الی ۱۱ و ۲الی ۴ بعد از...

اطلاعیه مراسم هفتمین روز در گذشت مرحوم حاج علی اکبر اسلامیان ۰

اطلاعیه مراسم هفتمین روز در گذشت مرحوم حاج علی اکبر اسلامیان

((باز گشت همه به سوی اوست )) مراسم هفتمین روزدر گذشت  روانشادحاج علی اکبر اسلامیان  بعد از ظهر جمعه این هفته  3/9/1396 از ساعت ۳ الی ۵ بعد از ظهردر  تهران منزل  مرحوم امین...

۰

کتابخانه ای که اگر من و شما چاره ای برایش اندیشه نکنیم بسته خواهد شد (درخواست آقای اولیایی ریاست محترم اداره کتابخانه های عمومی شهرستان تربت حیدریه)

با سلام و احترام براین رواق زبرجد نوشته اند به زر که جز نکویی اهل کرم نخواهد ماند     کمپین حمایت از کتابخانه عمومی مرحوم حاج علی اکبر عبدالهی با حمایت و نظارت...

پیام تسلیت به آقای دکتر امیر اسلامیان ریاست محترم بیمارستان رازی تربت حیدریه ۰

پیام تسلیت به آقای دکتر امیر اسلامیان ریاست محترم بیمارستان رازی تربت حیدریه

((بازگشت همه به سوی اوست))   جناب اقای دکتر امیر اسلامیان  ریاست محترم بیمارستان رازی   درگذشت زنده یاد حاج علی اکبر اسلامیان پدر بزرگ عزیزتان در تربت حیدریه را به شما و خانواده...

اطلاعیه جامعه تربتیهای مقیم تهران بمناسبت درگذشت حاج علی اکبر اسلامیان در تربت حیدریه ۰

اطلاعیه جامعه تربتیهای مقیم تهران بمناسبت درگذشت حاج علی اکبر اسلامیان در تربت حیدریه

((بازگشت همه به سوی اوست)) خانواده های محترم اسلامیان،قربانی ، رضایی ،جوادی ، خواجکی خبر درگذشت حاج علی اکبر اسلامیان بزرگ خاندان اسلامیان در تربت حیدریه ما را متاثر نمود ضمن ابراز همدردی ما...