دسته: تاریخ شفاهی ایران یادداشتهایی از همشهری پژوهشگر، نویسنده ، روز نامه نگار پیشکسوت آقای محمود تربتی سنجابی

در باره تاریخ شفاهی ایران یادداشتهایی از همشهری محقق ، نویسنده ، روز نامه نگار پیشکسوت آقای محمود تربتی سنجابی

خاطره ای از همشهری عزیزمان اقای محمود تربتی  سنجابی پژوهشگر ، نویسنده و روز نامه نگار  در باره  زنده یاد استاد محمد جواد تربتی ۰

خاطره ای از همشهری عزیزمان اقای محمود تربتی سنجابی پژوهشگر ، نویسنده و روز نامه نگار در باره زنده یاد استاد محمد جواد تربتی

چندی پیش در خدمت همشهری عزیزمان  اقای محمود تربتی سنجابی بودم ، ایشان  خاطره بسیار جالبی را برای من بیان کردند اکنون که مصادف است با پنجاهمین سالگرد در گذشت زنده یاد استاد محمد...