دسته: گزارشات جامعه تربتیهای مقیم تهران

گزارشات ماهیانه جامعه تربتیهای مقیم تهران که هرماهه در محل جامعه تشکیل میگردد

۰

گزارش جلسه هشتم بهمن ماه ۹۸ جامعه تربتیهای مقیم تهران

گزارش جلسه هشتم بهمن ماه ۹۸ جامعه تربتیهای مقیم تهران جلسه با حضور جمع کثیری از همشهریان در ساعت ۸ شب در محل تالار اجتماعات جامعه تشکیل و با تلاوت ایاتی از قران مجید...

۰

مراسم هفتمین روز درگذشت همشهری عزیز روانشاد مهندس محمد اسماعیل زاده در محل تالار اجتماعات جامعه تربتیهای مقیم تهران

((گزارش مراسم یادبود روانشاد محمد اسماعیل زاده )) مراسم هفتمین شب درگذشت روانشاد مهندس محمد اسماعیل زاده در ساعت ۲ الی ۴ بعد از ظهر روز پنجشنبه ۱۹ دیماه جاری در محل تالار اجتماعات...

۰

پیام تسلیت بمناسبت درگذشت شادروان روانشاد مهندس محمد اسماعیل زاده

  ((فقط اوست که میماند))   دست اجل زنده یاد مهندس محمد اسماعیل زاده  همشهری عزیزو همکار صمیمی در نشریه پیک تربت ارگان جامعه تربتیهای مقیم تهران و همچنین عضو موثر  کمیته روابط عمومی...

۰

گزارش جلسه هشتم دیماه ۹۸ جامعه تربتیهای مقیم تهران در محل سالن اجتماعات جامعه

جلسه در ساعت ۷٫۵ شب با تلاوت ایاتی از قران مجید اغاز گردید در ابتدا اقای دکتر سیاسی ضمن تشکر از همشهریانی که در جلسه حضور دارند گفت امشب بلحاظ در گذشت همشهری عزیزمان...

۰

گزارش جلسه هشتم آذرماه ۹۸ در محل تالار اجتماعات جامعه تربتیهای مقیم تهران

گزارش جلسه هشتم آذرماه ۹۸ در محل تالار اجتماعات جامعه تربتیهای مقیم تهران جلسه جامعه تربتیهای  مقیم تهران در ساعت ۴۰/۷ شبانگاه جمعه هشتم ابانماه ۹۸ با قرائت قران اغاز و با نواختن سرود...

۲

گزارش جلسه هشتم ابانماه  ۹۸جامعه تربتیهای مقیم تهران د ر محل تالار اجتماعات جامعه

گزارش جلسه هشتم ابانماه  ۹۸جامعه تربتیهای مقیم تهران د ر محل تالار اجتماعات جامعه جلسه در ساعت ۷٫۴۰ شبانگاه هشتم اذزماه با تلاوت ایاتی چند از قران مجید اغاز و با نواختن سرود جمهوری...

۰

گزارش جلسه هشتم مهرماه ۹۸جامعه تربتیهای مقیم تهران در محل تالار اجتماعات جامعه

گزارش  هشتم مهرماه جامعه تربتیها در محل تالار اجتماعات جامعه جلسه در ساعت ۸ شب با تلاوت قران توسط  یکی همشهریان اغاز و پس از سرود جمهوری اسلامی رسمیت یافت انچه در این جلسه...

۰

گزارش جلسه هشتم شهریور ماه ۹۸ در محل تالار اجتماعات جامعه تربتیهای مقیم تهران

گزارش جلسه هشتم شهریور ماه ۹۸ در محل تالار اجتماعات جامعه تربتیهای مقیم تهران با قرائت قران مجید اغاز و با نواختن سرود جمهوری اسلامی رسمیت یافت در ابتدا اقای سیاسی ضمن تشکر از...