دسته: انواع فایلهای صوتی

فایلهای صوتی

۰

پیام تبریک کریسمس به هموطنان مسیحی و همچنین موسیقی زیبا از همشهری عزیزمان استاد کیوان ساکت

  نوازندگان کیارش ساکت تار باس، سالار زمانیان تار، سعید شریعتی تنبک و کیوان ساکت تار و اهنگساز