کتاب/مقاله ‌ای از «ایرج افشار» کتاب وکتابخانه

۰

کتاب/مقاله ‌ای از «ایرج افشار» کتاب وکتابخانه

متنی که در زیر می‌آید، بخشی از مقاله منتشر نشده زنده یاد استاد «ایرج ‎افشار»؛ ایران شناس نامدار است که در جلد ۱۷مجموعه «تاریخ جامع ایران» آمده است. این مجموعه روز سه‌شنبه ۲۶ خرداد‏...