از جمله ابنیه تاریخی شهرستان رشتخوار پلی آجری است که در ۲۰ کیلومتری جاده تربت حیدریه به رشتخوار واقع شده و از یادگارهای معماری دوره قاجار می باشد . این اثر در گذشته محل عبور و تردد از رودخانه کال سالار بوده است

 

 

 

 

 

po پهن دشتی لبریز از انوار خورشید.. درخلوت این دشت که گاه بوتۀ خشکیده ای تب روییدن دارد….کال سالار چون گذشته به انتظار مینشیند شاید تکه ابری میهمان این سرا شود و باران، عطش همیشگیپه اش را فرو نشاند.کال سالار این رودخانۀ بزرگ که روزگاری دشتهای خراسان را درمینوردید امروزه خود از نعمت آسمان بی بهره است چگونه میتواند این بوته های اسپند چشم انتظار را به میهمانی آب بخواند. اگرهمچون خاک با باد همراه شویم، برایمان زمزمه خواهد کرد از،آن ایام که فراوانی آب بر بستر رود مردمان را ناگزیر از ساخت راهی برفراز آب، برای ارتباط با دیگر سو کرد. به سال ۱۲۸۹ ه.ش با هزینۀ کاظم خان قرایی و اهتمام حسن سالارخان یاور و استادی معمار پیر خراسان مرحوم آفرنده که دستانش متبرک از معماری آستان قدس رضوی بود برساخت راهی همت گماردند و پلی زیبا را بر دو سوی رود بنا نهادند و آنرا همچون گردنبندی از زیباییها بر گردن آب آویختند و نام رود را برآن گذاشتند و از آن پس پل ،کال سالار نامیده شد. درگویش مردمان اطراف، این پل را پول کال سالار گویند که پول همان پل است و کال به معنی رود خانه است ، سالار هم مفهوم بزرگ را میرساند از این رو پول کال سالار همان پل رودخانۀ بزرگ است. پل کال سالار به سان روزهای خوش گذشته هنوز گردنبدش را به گردن دارد و چشم انتظار رود ، خود را برای میهمانی آب آراسته است تا صدای پای آب مردم این سرا را به آبادانی دعوت کند، اما اینک ، سالیانیست که پل چشم به آسمان دوخته تا ابرهایش نوید بارانی باشند که خاک را جانی دوباره بخشد. این پل کهن ۷ چشمه به روی دشت گشوده است که معمارش طاق این چشمه ها را به شیوۀ جناغی ساخته و لبۀ این طاقها دارای چیدمان زیبایی ازآجرهاست. پل کال سالار دارای ۷ چشمه طاق است که هر چه از طرفین به سمت میانۀ پل نزدیکتر شویم چشمه طاقها بزرگتر میشوند وارتفاع پل افزایش می یابد واین دلیلی شده بر قوسی شدن شکل پل. پایه های این پل از سنگند که با ظرافت روی هم چیده شده اند و آب برهایی که پایه ها را درمیان گرفته اند و روزگاری رو در روی کال سالار قرار گرفته بودند به شکل سه گوشند و طرفی که پشت به آبند نیمدایره ای اند. در دو طرف دهانۀ برگ پل کال سالار دو دریچه در بالای دهانۀ میانی به صورت قرینه بنا شده اند که علاوه بر زیبایی بیشتر پل در سرریز شدن آب های طغیانی از خود وکاهش فشار پل بر روی پایه ها نقش داشته اند. پل کال سالار با ۷۵ طول و ۵/۶ مترپهنا با بلندای ۷ متر به بواسطۀ وجود چشمه طاقها و تزیینات زیبایش در میان اهالی این منطقه به سی وسه پل رشتخوار نیز معروف است. پل کال سالار که روزگاری گذرگاهش پذیرای کاروانیان و رهگذران تربت حیدریه به رشتخواربود اینک جوار یک پل جدید تنها ناظریست بر این عبورو مرورها.پل کال سالار دراستان خراسان رضوی- شهرستان رشتخوار، بردشتهای روستاهای سنگان و ملک آباد آرمیده است.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *