به بهانه ۲۵ اردیبهشت روز بزرگداشت فردوسی و زبان پارسی از همشهری عزیزمان دکتر سیدجعفرعلمداران (مهارت های زندگی در شاهنامه فردوسی))

مهارتهای زندگی توانایی انجام رفتار سازکارانه و مثبت است به گونهای که فرد بتواند با چالش ها و ضروریات زندگی روزمره خود کنار بیاید، از بین صدها مهارت زندگی سازمان بهداشت جهانی (W.H.O)2 ؛ مهارت خودآگاهی، مهارت همدلی، مهارت روابط بین فردی، مهارت مقابله با فشار عصبی، مهارت ارتباط موثر، مهارت مقابله با استرس، مهارت مدیریت هیجان، مهارت حل مسئله، مهارت تفکر خلّاق، مهارت تفکر نقاد را پیشنهاد نموده است.

قابل توجه ایرانیان وجهانیان:
فردوسی اندیشمندانه خود به این مهارت ها رسیده، اهمّیت خودآگاهی و خردورزی و دیگر مهارت های زندگی را در بستر جامعه دریافته و به نقش واهمیّت این مهارت های مهم در روابط بین فردی برای پیش برد اهداف ملّی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و … تاکید خاصّی می نماید.

فردوسی و اثر سترگ او شاهنامه با شهریاران و پهلوانان خود مهارت همدلی و ارتباط موثر برقرار می کند، روابط بین فردی را در شخصیت کیومرث، هوشنگ، منوچهر،کیکاووس، سیاوش وخسرو پرویز و سیندخت و تهمینه وگرد آفرید و دیگر زنان ومردان اثر گذار شاهنامه، به رخ جهانیان می کشد. جهان پهلوان و ابرمرد حماسه خودسام، زال، رستم واسفندیار را دارای تمام مهارت‌های زندگی می‌داند از تکبر جمشید و سقوط وی و استیلای ضحاک تازی نمادی از عدم کاربرد مهارتهای مدیریت و کنترل استرس و هیجان ارائه می‌دهد و با تفکر خلاق اندیشه‌های انسان زمینی را به آسمان پیوند می دهد؛ او با تفکری نقاد نقد سیاسی اجتماعی و حکومتی و شهریاری و پهلوانی می‌نماید. با خوانش و پژوهش شاهنامه در می یابیم که قوم ایرانی بنیان گذار بسیاری از این مهارت های زندگی بوده و این مهارت ها را در زندگی فردی و اجتماعی به بشریت عرضه نموده است. اکنون این انسان امروزی باید «مهارت های زندگی» را درک و در بستر جامعه در سه وادی خود، خانواده وجامعه به صورت کاربردی به کار گیرد.

امید که با وجود این همه ستارگان ادب پارسی و آثار فاخر مردمان و اندیشمندان ایران با مطالعه شاهنامه ارزش این اثر بزرگ و حماسه سرای ایران (فردوسی) را که یک تنه کار یک ملت را انجام داد وزبان پارسی را در اواخر روزگار نا بسامان دولت سامانی و دوران ریا آلود حکومت غزنویان استحکام بخشید بیشتر ازاین ها بدانیم.

به بهانه ۲۵ اردیبهشت
روز بزرگداشت فردوسی و زبان پارسی
سیدجعفرعلمداران
پینوشت:
۱- مطالب برداشتی از رساله دکتری با همین عنوان از این جانب می باشد.

۲-سازمان بهداشت جهانی(W.H.o)

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *