ایران زیباست؛ کویر «کوه سرخ» سمنان :در جنوب شهرستان سرخه و روستای تاریخی بیابانک استان سمنان قرار دارد

کویر «کوه‌ سرخ» در جنوب شهرستان سرخه و روستای تاریخی بیابانک استان سمنان قرار دارد. این کویر از جنوب به بخش‌های شمالی ریگ جن، از شمال به کوه‌سرخ، از غرب به کویر صفائیه و سیاه‌کوه و از شرق به معدن گوگرد دلازیان محدود می‌شود. کوه سرخ به دلیل رنگ سرخ تپه‌های نمکی به این نام شهرت دارد. خاک رس، تمامی منطقه را پوشانده است و گیاهان شور پسند مانند تاغ و گز در آن بسیار به چشم می‌خورد و در مناطقی نیز ردی از رودخانه‌های فصلی به چشم می‌خورد. کوه سرخ، به علت ساختارهای زیبایی که حاصل سه عامل باد، خاک و آب هستند بسیار دیدنی است و از آن جمله می‌توان به صخره‌ی «همای سعادت» اشاره کرد. این صخره بر اثر وزش باد به شکل یک عقاب بسیار زیبا درآمده است. این صخره از بالا به شکل عقابی است که بال‌های خود را به صورت نیمه باز درآورده و شاید کسی باور نکند که این منظره به صورت طبیعی شکل گرفته است و ساخته دست انسان نیست. این منطقه شامل پدیده‌های زمین شناسی مختلفی از جمله فرسایش تونلی، بدلند و اشکال شبه کارست است که در نوع خود در کشور کم نظیر است.

 • کویر «کوه‌ سرخ» در جنوب شهرستان سرخه و روستای تاریخی بیابانک استان سمنان قرار دارد.

 • کویر «کوه‌ سرخ» در جنوب شهرستان سرخه و روستای تاریخی بیابانک استان سمنان قرار دارد.

 • خاک رس، تمامی منطقه «کوه‌ سرخ» را پوشانده است و گیاهان شورپسند مانند تاغ و گز در آن بسیار به چشم می‌خورد.

 • این صخره از بالا به شکل عقابی است که بال‌های خود را به صورت نیمه باز درآورده و شاید کسی باور نکند که این منظره به صورت طبیعی شکل گرفته است و ساخته دست انسان نیست.

 • کویر «کوه‌ سرخ» در جنوب شهرستان سرخه و روستای تاریخی بیابانک استان سمنان قرار دارد.

 • «کوه‌ سرخ» به علت ساختارهای زیبایی که حاصل سه عامل باد، خاک و آب هستند بسیار دیدنی است و مورد استقبال گردشگران و کویرنوردان قرار می گیرد.

 • خاک رس، تمامی منطقه «کوه‌ سرخ» را پوشانده است و گیاهان شورپسند مانند تاغ و گز در آن بسیار به چشم می‌خورد.

 • «کوه‌ سرخ» به علت ساختارهای زیبایی که حاصل سه عامل باد، خاک و آب هستند بسیار دیدنی است.

 • «کوه‌ سرخ» به دلیل رنگ سرخ تپه‌های نمکی به این نام شهرت دارد، خاک رس، تمامی منطقه را پوشانده است.

 • «کوه‌ سرخ» از جنوب به بخش‌های شمالی ریگ جن، از شمال به کوه‌سرخ، از غرب به کویر صفائیه و سیاه‌کوه و از شرق به معدن گوگرد دلازیان محدود می‌شود.

 • این منطقه شامل پدیده‌های زمین شناسی مختلف از جمله فرسایش تونلی، بدلند و اشکال شبه کارست است که در نوع خود در کشور کم نظیر است، یکی از مسیرهای رسیدن به صخره همای سعادت گذشتن از این دل این غار کوچک است.

 • «کوه‌ سرخ» به علت ساختارهای زیبایی که حاصل سه عامل باد، خاک و آب هستند بسیار دیدنی است و از آن جمله می‌توان به صخره ی همای سعادت اشاره کرد، این صخره بر اثر وزش باد به شکل یک عقاب بسیار زیبا درآمده است.

 • «کوه‌ سرخ» شامل پدیده های زمین شناسی مختلف از جمله فرسایش تونلی، بدلند و اشکال شبه کارست است که در نوع خود در کشور کم نظیر است.

 • در مناطقی نیز ردی از رودخانه‌های فصلی به چشم می خورد.

 • «کوه‌ سرخ»به دلیل رنگ سرخ تپه‌های نمکی به این نام شهرت دارد.

 • «کوه‌ سرخ» به علت ساختارهای زیبایی که حاصل سه عامل باد، خاک و آب هستند بسیار دیدنی است

 • «کوه‌ سرخ» به علت ساختارهای زیبایی که حاصل سه عامل باد، خاک و آب هستند بسیار دیدنی است و مورد استقبال گردشگران، کویرنوردان قرار می گیرد.

 • کویر «کوه‌ سرخ» از جنوب به بخش‌های شمالی ریگ جن، از شمال به کوه‌ سرخ، از غرب به کویر صفائیه و سیاه‌کوه و از شرق به معدن گوگرد دلازیان محدود می‌شود.

 • در مناطقی از کویر «کوه‌ سرخ» نیز ردی از رودخانه‌های فصلی به چشم می خورد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *