تاریخچه مجلات کشاورزی ایران اقتصاد و حسابرسی عصر قاجار استاد: در سال اول سلطنت مظفرالدین شاه مخبرالدوله وزیر داخله، گزارشی از «خیانت‌های حاجی محمدحسن امین الضرب اصفهانی الاصل تهرانی المسکن که در این مدت به ملت و دولت ایران نموده» به شاه ارائه داده است: از جمله آن که حاجی‌مذکور، نخست مرد فقیری گیوه فروشی بود که به روزی دو قران عایدی قناعت داشت. رفته رفته سرمایه‌ای به هم زد و از آن کار دست کشید، به تجارت پرداخت. اول کاری که کرد امتعه و اجناس خارجه را در ایران رواج داد( همشهری عزیزمان دکتر محمد حسن ابریشمی – بخش چهارم)

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *