چه کاندیداهایی باقی خواهند ماند(برگرفته از نوید خراسان )

 به گزارش نوید خراسان،در حوزه انتخابیه تربت حیدریه ، زاوه و مه ولاتبعد از تأیید نهایی صلاحیت ها در شورای نگهبان کاندیداهای ذیل باقیمانده اند.

 

 

١– وحیداحمدیان ٢– محمد طاهر احمدی  ٣– زهره اقبال نیا ۴ –امیراکبری۵–  علی محمدالهیاری ۶ –مهدی امیری ٧– محمد جواد انصاری  ٨ – سعیدباستانی  ٩– محمدرضابیهقی ١٠– علی اکبرچوپان ١١ –عبدالعلی حبیبی ١٢فهیمه حسین زاده ١٣ –ابوالقاسم خسروی سهل آبادی ١۴– جواد دستافشان جو ١۵ –ملک حسین دلاور ١۶– علی رجبی  ١٧– علی اصغررشید ١٨علیرضارفیعی ١٩ –رضارمضانی ٢٠ –تورج روحانی ٢١ –محسن زنگنه  ٢٢علیرضاشریفی نژاد ٢٣– سیدعلی ضیائی 2۴ – ابوالقاسم عظیمی ٢۵ –عطائی ٢۶– نوراله قائمی  ٢٧ –عباس قاسم زاده  ٢٨ –سید مرتضی مدنی ٢٩ – احمد مرادی ٣٠ محمدمطیع فر ٣١– علی اصغرنظام دوست  ٣٢ غلامرضا همایون ٣٣– مهدی کرمانی زاده  ٣۴– محمدرضاکریمی 35- محمدرضا مشکی

البته فعالیتهای انتخاباتی نامزدهای فوق با چراغ نیمه خاموش نشانگر این است که به احتمال زیاد از این تعداد بیش از ده نفر در صحنه رقابت برای جلوس بر یککرسی مجلس باقی نخواهند ماند.

اصولگرایان و میثاق نامه

بر اساس اخبار رسیده اصولگرایان و جبهه پایداری که قبلا بر روی حمایت اولیه از چهار کاندیدای خود یعنی آقایان انصاری ، زنگنه، خسروی و رشید توافق نمودهبودند، با تأییدرقیب قدری مانند آقای سعید باستانی که کاندیدای اعتدال گرای نزدیک به دولت و مورد حمایت بخشی از اصلاح طلبان است، میثاق نامه ای را امضانموده اند که فقط یکی از آنها باقی مانده و بقیه از وی حمایت نمایند، شنیده های فضای مجازی تا کنون از مخالفت شدید یکی از این کاندیداها با میثاق نامه حکایتدارد.

اصلاح طلبان بر سر دوراهی

اصلاح طلبان تربت حیدریه که کاندیداهای اصلیشان رد صلاحیت شده اند با تغییر حوزه انتخابیه آقای محمدطاهر احمدی از مشهد به تربت حیدریه و تأیید صلاحیتآقای سعیدباستانی، در مورد حمایت از یکی از آنها بر سر دوراهی و انشقاق قرار گرفته اندبرخی از آنها از محمدطاهر احمدی حمایت می نمایند ولی برخی دیگرمعتقدند برای پیروزی حتمی بر رقیب لازم است از آقای سعید باستانی که کاندیدائی اعتدال گرا است حمایت شودبه هرحال روزهای آینده برای هردو جناحاصولگرا و اصلاح طلب حوزه انتخابیه تربت حیدریه، زاوه و مه ولات سرنوشت ساز است تا معلوم شود بلاخره چه کسی بعنوان کاندیدای اصلی آنها اعلام خواهدشد.

عضو شورای شهر تربت کاندیدای حوزه مشهد

خانم دکتر اشرف جهانشیری عضو شورای شهر تربت حیدریه که از حوزه انتخابیه مشهد و کلات کاندیدای مجلس شده است.توسط گروههای مختلف سیاسی اصلاحطلب و اعتدالگر  مورد استقبال قرار گرفته تا در لیست آنها قرار گیرد.  هرچند وی بصورت مستقل در انتخابات شرکت نموده اما در حال ارزیابی اوضاع می باشد تاتصمیم نهایی خود را بگیرد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *