آخرین خورشید گرفتگی قرن ۱۴ بیشترین گرفت در زمان حدود ۱۰:۲۰ صبح به وقت ایران و آخرین تماس در زمان حدود ۱۱:۳۷ صبح به وقت ایران بود.۱۴

  خورشید گرفتگی یکم تیرماه ۹۸، حدود ۰۹:۰۵ صبح به وقت ایران آغاز شد؛ بیشترین گرفت در زمان حدود ۱۰:۲۰ صبح به وقت ایران و آخرین تماس در زمان حدود ۱۱:۳۷ صبح به وقت ایران بود. این خورشید گرفتگی را آخرین خورشید گرفتگی قرن ۱۴ هجری شمسی می‌نامند.

  عکس: عبدالواحد میرزازاده/ علیرضا محمدی/ امیر حسین خورگویی/ محمد مهدی قدیمی/ محسن اسماعیل زاده/ مسعود محقق/ منا صیافی/ معین آذری/ علی اصغر فتوت/ پیمان شاه سنایی/ بهارک روشن بخش/ روح اله وحدتی/ مصطفی شانچی

  • آخرین خورشید گرفتگی قرن ۱۴- تهران
  • آخرین خورشید گرفتگی قرن ۱۴- تهران
  • آخرین خورشید گرفتگی قرن ۱۴ - اهواز
  • آخرین خورشید گرفتگی قرن ۱۴ - بندرعباس
  • آخرین خورشید گرفتگی قرن ۱۴ - بندرعباس
  • آخرین خورشید گرفتگی قرن ۱۴ - بندرعباس
  • آخرین خورشید گرفتگی قرن ۱۴ - بندرعباس
  • آخرین خورشید گرفتگی قرن ۱۴ - بندرعباس
  • آخرین خورشید گرفتگی قرن ۱۴ - بندرعباس
  • آخرین خورشید گرفتگی قرن ۱۴ - بندرعباس
  • آخرین خورشید گرفتگی قرن ۱۴ ـ مشهد
  • آخرین خورشید گرفتگی قرن ۱۴ ـ مشهد
  • آخرین خورشید گرفتگی قرن ۱۴ ـ مشهد
  • آخرین خورشید گرفتگی قرن ۱۴ ـ مشهد
  • آخرین خورشید گرفتگی قرن ۱۴ ـ مشهد
  • آخرین خورشید گرفتگی قرن ۱۴ ـ مشهد
  • آخرین خورشید گرفتگی قرن ۱۴ ـ مشهد
  • آخرین خورشید گرفتگی قرن ۱۴ ـ مشهد
  • آخرین خورشید گرفتگی قرن ۱۴ ـ مشهد
  • آخرین خورشید گرفتگی قرن ۱۴ ـ مشهد
  • آخرین خورشید گرفتگی قرن ۱۴ ـ مشهد
  • آخرین خورشید گرفتگی قرن ۱۴ ـ مشهد
  • آخرین خورشید گرفتگی قرن ۱۴ ـ مشهد
  • آخرین خورشید گرفتگی قرن ۱۴ ـ مشهد
  • آخرین خورشید گرفتگی قرن ۱۴ ـ مشهد
  • آخرین خورشید گرفتگی قرن ۱۴ ـ مشهد
  • آخرین خورشید گرفتگی قرن ۱۴ ـ مشهد
  • آخرین خورشید گرفتگی قرن ۱۴ ـ مشهد
  • آخرین خورشید گرفتگی قرن ۱۴ ـ مشهد
  • آخرین خورشید گرفتگی قرن ۱۴ ـ سمنان
  • آخرین خورشید گرفتگی قرن ۱۴ ـ سمنان
  • آخرین خورشید گرفتگی قرن ۱۴ ـ سمنان
  • آخرین خورشید گرفتگی قرن ۱۴ ـ سمنان
  • آخرین خورشید گرفتگی قرن ۱۴ ـ سمنان
  • آخرین خورشید گرفتگی قرن ۱۴ - بندرعباس- کیش
  • آخرین خورشید گرفتگی قرن ۱۴ - بندرعباس- کیش
  • آخرین خورشید گرفتگی قرن ۱۴ - بندرعباس- کیش
  • آخرین خورشید گرفتگی قرن ۱۴ - بندرعباس- کیش
  • آخرین خورشید گرفتگی قرن ۱۴ - بندرعباس- کیش
  • آخرین خورشید گرفتگی قرن ۱۴ - بندرعباس- کیش
  • آخرین خورشید گرفتگی قرن ۱۴ - اهواز
  • آخرین خورشید گرفتگی قرن ۱۴ - اهواز
  • آخرین خورشید گرفتگی قرن ۱۴ - اهواز
  • آخرین خورشید گرفتگی قرن ۱۴ - اهواز
  • آخرین خورشید گرفتگی قرن ۱۴ - رشت
  • آخرین خورشید گرفتگی قرن ۱۴ - رشت
  • آخرین خورشید گرفتگی قرن ۱۴ - رشت
  • آخرین خورشید گرفتگی قرن ۱۴ - رشت
  • آخرین خورشید گرفتگی قرن ۱۴ - تبریز
  • آخرین خورشید گرفتگی قرن ۱۴ - تبریز
  • آخرین خورشید گرفتگی قرن ۱۴ - تبریز
  • آخرین خورشید گرفتگی قرن ۱۴- اصفهان
  • آخرین خورشید گرفتگی قرن ۱۴- اصفهان
  • آخرین خورشید گرفتگی قرن ۱۴- اصفهان
  • آخرین خورشید گرفتگی قرن ۱۴- اصفهان
  • آخرین خورشید گرفتگی قرن ۱۴- یزد
  • آخرین خورشید گرفتگی قرن ۱۴- یزد
  • آخرین خورشید گرفتگی قرن ۱۴- یزد
  • آخرین خورشید گرفتگی قرن ۱۴- تهران
  • آخرین خورشید گرفتگی قرن ۱۴- تهران
  • آخرین خورشید گرفتگی قرن ۱۴- تهران
  • آخرین خورشید گرفتگی قرن ۱۴- تهران
  • آخرین خورشید گرفتگی قرن ۱۴- تهران
  • آخرین خورشید گرفتگی قرن ۱۴- تهران
  • آخرین خورشید گرفتگی قرن ۱۴- تهران
  • آخرین خورشید گرفتگی قرن ۱۴- تهران
  • آخرین خورشید گرفتگی قرن ۱۴- تهران
  • آخرین خورشید گرفتگی قرن ۱۴ - بابلسر
  • آخرین خورشید گرفتگی قرن ۱۴ - بابلسر
  • آخرین خورشید گرفتگی قرن ۱۴ - بابلسر
  • آخرین خورشید گرفتگی قرن ۱۴ - بابلسر
  • آخرین خورشید گرفتگی قرن ۱۴ - بابلسر

  مطالب مرتبط

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *