ایشان فرزند مرحوم آقای دکتــــــــــر جواد افتخاری معروف در تربت حیدریه که سالیان زیاد ضمن حرفه دامپزشکی ریاست اداره کشاورزی شهرستان تربت حیدریه   را   بعهده داشته اند.

مادرایشا ن خانم  فردوس قوام نصیری  خواهر دکتــــــــــــر علیر ضاقوام نصیری معروف که سالها ریاست دانشکده پزشکی دانشگاه فردوسی را عهده دار بودند همه ما میدانیم ایشان از خانوادهای سر شناس تربت حیدریه بوده که سالیان زیادی در حرفه معلمی خدمت نموده اند و حق بزرگی بر  گردن  همه همشهریان دارند  ایشان در خصوص راه اندازی مدرسه دخترانه پروین  به اتفاق خواهرشان نقش بزرگی داشته اند  پدر آقای دکتر فریدون فتخاری از کسانی بوده که در سرما و گرما  بتمام روستاهای تربت حیدریه غزیمت کرده ودر جهت بهبود کارهای دامی و کشاورزی روستاییان خدمت زیادی نموده است

خود اقای دکتر فریدون افتخاری هم در بشتر این مسافرتها بدلیل علاقمندی حضور داشته اند ایشان در خاطراتشان میگویند من علاقه زیادی به شهرستان تربت حیدریه دارم خصوصا” محله شیب تربت که در آن

متولد شده ام ایشان در سال ۱۳۲۱در محله شو (محله شیب)متولد شده اند و تحصیلات ابتدایی را دردبستان گل و قطب به پایان رسانید ودر دبیرستان رازی و قطب هم دوران متوسطه را گذرانده اند ایشان علاقه زیادی به مطلعه کتاب وهمچنین ورزش داشتند واغلب در زمین پشت دبرستان رازی ورزش میکردند

ایشان در سال ۱۳۴۰وارد دانشگاه مشهددر رشته پزشکی شده  ودر این مدت بسیار فعال بوده و بعلت مطا لعه کتابهای زیادی که ازجوانی علاقمند بود گرایشهای سیاسی در جبهه ملی داشت و بهمین منظور هم مدتی در بازداشت بودند و بهمین دلیل هم   دوره عمومی پزشکی را در سال ۱۳۴۸ باتمام رساندند  و بعدا”به  خدمت نظام وارد شدند ایشان در این مدت پس از طی گذراندن دوره  تخصص ارتوپدی در بیمارستان شفا یحیاییان مشغول خدمت بودندودر این مدت خدمات شایانی به هموطنان نمودند آقای دکتر افتخاری بزودی ریس بیمارستان  آموزشی وزارت بهداشت ودر مان گردیدند سرانجام درسال۱۳۶۴جهت تخصصهای بیشتر عازم کشور انگلستان گردیدندایشان در سال ۱۳۶۸دوره تکمیلی (LCOM )ودر سال ۱۳۷۱دوره کامل   (BOA) ودر سال ۱۳۷۶دوره (   AMO  )ودر نهایت ایشان موفق به اتمام دوره (  FLCOM   )شدندکه درواقع از استادان رشته ارتوپدی در مرکز بزرگ پزشکی درلندن میباشندایشان هم اکنون در مرکز کلینیک ارتوپدی ژوزف شرق لندن مشغول کار میباشند لازم به یاد آوریست ایشان در دوره دانشجویی با یکی از همکلاسانشان به نام خانم پروین اشرف زاده که ایشان در رشته پاتولوژی بودند ازدواج کردند و حاصل این ازدواج دوفرزند بنامهای بابک و آزاده میباشندکه هردو آنها از

دانشگاه کمبریج و آکسفورد فارغ اتحصیل شده اند

آقای دکتر افتخاری علاقه زیادی به تربت حیدریه دارند و هر و قت به شهرستان تربت حیدریه بیایند خاطرات خوبشان زنده میشود و بقو ل  خودشان روحشان تازه میشود  امیدواریم همیشه به اتفاق خانواده محترمشان شاد وتندرست باشند