گزارش جلسه‌ی انجمن قطب به تاریخ یک‌شنبه ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ به قلم شاعر همشهری عزیزمان آقای محمد مقدسی به گویش مردمان ولایت زاوه

 

انجمن قطب

گزارش جلسه‌ی انجمن قطب به تاریخ یک‌شنبه ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ به قلم شاعر همشهری آقای محمد مقدسی به گویش مردمان ولایت زاوه (بخش اول)

به نام حضرت باری تعالیٰ
همو که آفریده جسم مارا
و از روح خودش در ما دمیده
هنر را در وجود ما تنیده
به نام همو که عشقَه، همو که هنرَه، همو که خالق عشقَه و خالق هنرَه. به نام او که عشق هنرِر دِ دلِ هنرمند مِندَزه. و هنرمندُم هر چه دَرَه بِرَی هنر بای مِتَه وُ کَیفُم مِنَه. و اما یک عده اَدَمِ عَشِقِ جمع مِرَن دِ دورِ هم تا گل وَرگن و گل بشنُفَن. اَدِمَو که همه‌ی چیشا غزل و قصیدَیَه و مثنوی و شعر و شعور. نییِن تا ببینِن که تا دهن وا مِنَن دُر مِرِزَه. اَزو دُرّا که تا گوشِت مُشنُوَه غم از دل گُرگُر مِرِزَه. و اشک از چَش شُرشُر! اِی اَدِما که وِرمُگُم از سر تا پَوشا عشقَن که هر هفته شنبه بعدازظهر سِعَت ۵ دِ دورِ هم لُکَّه مِرَن دِ کُتابخَنَه‌ی بهشتی تربت حیدریه دِ یک مِجلِس گرمِ که اسمِش انجمن قُطبَه.

ای هفته ولی شنبه نشد که جمع رِم بِرَی که شنبه ۲۲ بهمن بو… اَخِر مِدَنِن سه تا شنبه پوشت کِلَّه هَم تعطیل بو وُ ما هُم نَمتَنِم تحمل کُنِم که سه هفته شعر وِرنَگِم. بِرَی هَمی استاد صباغ زاده نوبت او بِندَو خدار که اوسَنَه وِرمِگن ای هفته اِستوندن تا دلِما آرُم بِگیرَه. خلاصه دردسرِ شما نَتُم. روز یکشنبه خِدَه علیرضا پسرم از دولت‌آبادِ زَوَه زَیِم وِر جَعده رو وِر تربت.

برف یاباش یاباش شروع کِرد به بَرِیَه به تربت که رِسیِم زِمی سِفِد رُفته بو. آقا دِخِزکُنو رفتِم به کُتابخَنَه، آقا غضمفری گفت: بِفِرمَین مام رفتم به سالون کتابخَنه. خانم بهنام و خانم ستوده و استاد نجف زاده زودتر از همه اَمِیَه بویَن یک خوش و بِشِ کِردِم و اِنِشستِم یک کَمِ خِدی استاد نجف زاده گَپ زَیِم از خط میخی و ایلامی و پهلوی که زِمان قبل از انقلاب دِ دانشگا درس مِدایَن. کِم‌کَم بِچه‌ها اَمَیَن و هر کُدُم به یک نوع سلام و احوالپرسی کِردَن و اِنشستن. استاد صباغزاده عزیز اَمَد و هولِکی هولِکی میکروفونِ‌ر وَصِل کِرد. خاب بِندَه خدا دِ مین برف مونده بو وُ دِر رِسیَه بو…

بالاخره خانم بهنام مجری انجمنِ ما که هرچه از صِدا قشنگشا وَرگُم کم وِرگفتَم شروع کرد: «به نام خداوند جان آفرین حکیم سخن در زبان آفرین» وُ دعوت کِرد از بلبل حافظ خون محفل ما پِیَر معنوی انجمن به گفته مهدی آقای یپرم استاد نجف زاده عزیز که غزل ۳۸۲ حافظِ‌ر خوندن: «فاتحه‌ای چو آمدی بر سر خسته‌ای بخوان» وُ یک کمِ بِرَی شیشه که دِ بیت هفتمِش اَمیَه بو حرف زَیَن که شیشه اولی یعنِ شیشه‌ی شرابَه وُ شیشه دومی شیشه‌ی… بماند.

خانم بهنام روزِ پِیَرِر تبریک وِرگُفت و یک شعر خُبِ بری باباها خوندَن «پدر مشکل‌گشای خانواده/ پدر یک قهرمان فوقالعاده» بعدش نوبت شاعر خوش خِنده و شیرین‌زبون انجمن آقای عباسی شاعر شعر سمندرخان رَف که اول یک شعر از سیاوش کسرایی خوندن که بِرَی برف بو و چندِ به حال و هوا همو شَو مُخوند که برف میَمه اوهُم چه برفِ و بعدش از خودشا شعر قشنگ خوندن که اسمش کابوس اره برقی بو و دِ مصراع آخرش که گفتن: «از هوا لاشه‌ی کلاغ افتاد» دلُم هُرِّ رِخت.

بعدش خانم بهنام مُر گفت بیا شعرتر بخو. مُو یک شعر به زبون قِلِگی خُوندُم بری پِیَر «پیَر کوهه ازو کوها کلویه» نفر بعدی آقای مهدی یپرم بو که رفت پوشت میکروفن و اول بری بابا شعر ورگفت «شبیه مزرعه‌ای در مسیر سیلابم» و بعد ازو یک غزل عَشِقی خوند، دروغ وِرنَگُم مهدی عَشِقَه. خِلَصَه کُلام آقای یداللهی خدی لَوِ پورخنده رفتن و شعر خوندن از حامد عسکری «نبودی در دلم انگار طوفان شد چه طوفانی»

گزارش جلسه‌ی انجمن قطب به تاریخ یک‌شنبه ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ به قلم شاعر همشهری آقای محمد مقدسی به گویش مردمان ولایت زاوه (بخش دوم)

بعد از آقا یداللهی یک بچه هَف هَش ده سَله اَمد که معلوم بو بِرَی خودش فِلفلیَه. شعر قشنگِ خوند. بِرَی صفحه مجازی و فیلترشکنا و بَمبُل‌بَزیا بعضیا که اینترنت‌ِر فیلتر کردن و اعصاب همه مار به هم رِختَن راستی تا فِرَموش نکردم وَرگُم که فامیلش رنجبری بو، واز وِرنَگن وِرنگفتی.

اِقذِر شیری‌زِبو بو که آقا کیوان محمدزاده‌ر وِرکَن تا ازو تعریف کنه که اِی بِچه خیلِه مِفَهمه و وَرگَه که گوش کردن خِدَی شُنُفتَن و نگاه کردن خِدِی دیَن خیلی فرق دَره و اِی بچه خُب مبینَه و خُب مُشنُفه. نفر بعدی که شعر خوند خانم کرمانی بو که بنده خدا گفت تا میَم بَمین‌جِه هَول مُنُم و بالاخره شعرشار خوندن که خیلی دِبَرَش بحث رَفت و بالاخره به اِی نِتیجه رِسی که کارگاه شعر راه بُفتَه تا شاعرا سر از قانونَو شعرا بِه دَر یَرَن. نَگفته نَمَنَه خِدَی خاطره جناب عباسی خِنده وِر لَو همه ما اِنشَست.

بعدِش خانم محمودی یک شعر کوتاه و تَر و تمیز خوندن که وَر دل همه اِنشَست و استاد صباغ زاده گفتن دوبَرَه بِخَنَن «بتوفکر کردم و ریشه دواندم» بعد از خانم محمودی جِوون تربت جامی جلسه دو تا شعر خوند که اولیش معیار و دومیش گویشی بو «بی‌اختیار و بی‌گمان ناخواه بی‌وقفه» که استاد عباسی گفتن همیشه یک ردیفِ بِیَرِن که اگر اور از شعرِشما وَردَرِن، شعر شما خُراب رَه، ردیف الکی نَچِسبَنِن وِر شعر. ولی خداییش کِلیمِه‌هَو قشنگ هُم اَوُرده بو که استاد صباغ زاده تعریف کردن و قطعه محلی هم ای بو «بخور ای ابر از بادا سِوَری»

ای دفعه یک جوان مهمون از کاشمر داشتم دفعه اولش بو. جناب آقای براتی که اول به احترام استادش آقای علی اصغر داوری یک از شعرَو جناب داوری‌ر خوندن و بعدش یک شعر نو از خودِشا خوندن به اسم سلام به مناسبت روز پدر. نوبت به جناب آقای مهدی حسن‌زاده شاعر محاوره‌سرای انجمن مِرِسَه که یک از کارَو قدیمیش‌ِر خوند «یه نفر رو غم دنیا و سر و سامان کشت» و آقای محمدزاده پُرسیَن که منظور ذهنی شاعر چیه و یک کَمِه بِرَش توضیح دایَن. ضمنا شاعر خوشنویس انجمن آقای یپرم جگرطلا یک کِلیمَه نویشته بو که به مهدی گیر تَه و وَرگَه ای کلیمه قِلِندِر قِلَه که خودش نَتَنیست خط خودش‌ِر بِخَنَه» حالا نَمدنُم بری چی شاید خوش شانسی مهدی آقا حسن‌زاده بو.

خانم یعقوبی شاعر بعدی بو که شعرخَنی کِردند «دارم برایت قصه میبافم» غزل قشنگه بو که یک کمِ دِ بَرَش حرف زَیَن. و اما نوبت شمع محفل ما جناب صباغ زاده عزیز رَف که یک شعر از شاملو خوندن و بعدش یک غزل معرکه از خودشا خوندن که چندِ شعرشا بَلِّ هوا هَمو شَو برفی بو که اَدَم کیف مِکِرد «لباس تور تن کرده درختان خیابان را»

خلاصه خانم بهنام به خانم ستوده گفتن بِیَن شعرشمار بِخَنِن که خانم ستوده گفتن هنوز هَمالا دَرُم منوِسُم. اَخرین نفر هم آقا وفاپور بو وُ اَوسَنه خسرو شیرین که مار هر هفته سِرگَرم مِنَه و به یاد عَشِقیَ و زمان قدیم مُفتِم.

بالاخره ای جلسه هُم تموم رفت وُ از هم خداحافظی کردم و به دَر اَمَیِمُ و دیِم واویلا… نیم متر برف اَمِیه و برفُ‌م هَمچی قِر مِتَه و از آسمو مِرِزَه که مِگی تا حالا ما برف نَدیَم وَلِ خاب خودمایِم چند ساله برف خُبِ نَدیَم. آقا درد سرِشما نَتُم، خِدی پسرم و آردی قِرَضه زَیِم وِر جَعده. بَوَر کنِن تا بَم دولت‌ آباد زَوَه دو سِعَت فیکس دِ راه بویم ولی به خدا اگر غُرغُر کردم وُ یا پِشیمو بویُم، مُو بری ای انجمن جو مُتُم.
به نظرم خِلِگَه حرف زَیُم، نه؟
والسلام
خوش بَشِن
خدا نگهدار شما

گزارش  توسط  محمد_مقدسی

 

مطالب مرتبط

۱ دیدگاه

  1. ممنون ومتشکر از زحمات بی دریغانه ی جناب خطیبی نازنین عمری باشد و جبران کنم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *